วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ศาสตร์การรักษาแบบผสมผสาน (Mix Massage)

การรักษาแบบผสมผสาน (Mix Massage) ของที่นี่ นับว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะเป็นการผสานกันอย่างสอดคล้องระหว่างการรักษาด้วยวิธีการจับเส้น และการเข้ากระดูกแบบไคโรแพรคติก (Chiropractic) เป็นสูตรเฉพาะซึ่งมีที่นี่เพียงแห่งเดียวในเมืองไทย ผู้ที่จะทำการรักษาต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างน้อย 6-7 ปี และที่สำคัญผู้รักษาต้องฝึกกำลังมือมาเป็นอย่างดีเพราะมีความสำคัญมากในการรักษา วิธีการรักษา ผู้รักษาจะเน้นความสำคัญของการจัดเรียงกระดูกต่างๆ ที่สัมพันธ์กับเส้นประสาทที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ขอยกหลักปรัชญาการแพทย์ไคโรแพรคติก มาอธิบายดังนี้ค่ะ

หลักปรัชญาการแพทย์ไคโรแพรคติก
1. ร่างกายมีประสิทธิภาพในการรักษาตัวเอง และควบคุมการทำงานได้อย่างเต็มที่ ถ้าหากระบบประสาททำงานอย่างเต็มที่

2. ระบบประสาทเป็นตัวควบคุมการทำงานของร่างกาย
3. การรบกวนการทำงานของระบบประสาทไม่ว่าจากสาเหตุใด ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายลดน้อยลง
4. สาเหตุหนึ่งของการที่ระบบประสาทโดนรบกวน ซึ่งพบเห็นได้บ่อยครั้ง คือการคลาดเคลื่อนของกระดูกสันหลัง (Vertebral Subluxation)
5. การคลาดเคลื่อนของกระดูกสันหลัง (Vertebral Subluxation) สามารถเกิดจาก การหกล้ม ถูกกระแทก อุบัติเหตุต่างๆ เครียด บุคคลิกภาพ อาการนอนไม่ปกติ บาดเจ็บจากการกีฬา เป็นต้น
6. การรักษาสุขภาพให้ดี ดูแลกระดูกสันหลัง และโครงสร้างสันหลังให้ถูกต้อง จะเป็นการช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดี และร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากนี้ กระดูกส่วนอื่นๆ ในร่างกายของคนเราก็มีโอกาสเคลื่อนที่ไปทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงกันทำให้เกิดอาการบาดเจ็บต่างๆ ได้เช่นกัน เช่น บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เนื่องจากเคลื่อนไหวผิดท่า การหกล้ม อาการนอนไม่ปกติอาจทำให้กระดูกคอเคลื่อนไปทับเส้นประสาท แล้วเกิดอาการชาตามมือ ซึ่งการรักษาในแบบ Mix Massage นี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยไม่จำเป็น หากรีบมาทำการรักษาตั้งแต่เริ่มเกิดอาการ ก็สามารถหายขาดได้ค่ะไม่มีความคิดเห็น: