วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

คนที่แพ้(...)ก็ต้องดูแลตัวเอง

ปกติแล้ว เวลาคนเรา ป่วย เรามักจะต้องนึกถึงหมอ
แต่ถ้าเรารู้สาเหตุของอาการป่วย และเราสามารถดูแลแก้ไขได้ด้วยตนเองล่ะ

สาเหตุของอาการป่วยส่วนใหญ่เกิดจาก 5 อ.
1.อาหาร สิ่งที่เรากินเข้าไป
2.อากาศ สิ่งที่เราสูดเข้าไปในปอด
3.อารมณ์ สิ่งที่เรารับเข้าไปและแสดงออกมา
4.อาภรณ์ สิ่งที่เราสวมใส่เป็นประจำ
5.อนามัย สุขอนามัย การรักษาความสะอาด สุขภาพร่างกาย และสิ่งแวดล้อมรอบกาย

ถ้าเรารู้เหตุของการป่วย เราก็สามารถดูแลตัวเอง
ให้พ้นจากโรคภัย หรือบรรเทาให้เบาบางลงได้ด้วยตัวเอง

คนที่แพ้.......ก็ต้องดูแลตัวเอง
บางคนแพ้อาหาร บางคนแพ้อากาศ บางคนแพ้อารมณ์
บางคนแพ้สารที่เคลือบบนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
บางคนแพ้ฝุ่นผง

สิ่งแวดล้อมรอบกายเหล่านี้เราต้องดูแลตัวเอง
อาหารที่เรากิน ต้องสะอาด ปรุงสดใหม่ ไม่ปนเปื้อน
อากาศต้องเหมาะสม มีออกซิเจนเพียงพอให้ปอด และไม่มีเชื้อโรคเจือปน
อารมณ์ต้องแจ่มใส ไม่โกรธง่าย ไม่เครียด
อาภรณ์ที่สวมใส่ต้องสมส่วน ไม่คับ ไม่หลวมเกินไป ไม่มีสารเคมีตกค้าง
สุขอนามัยของตนเองต้องรักษา และมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

แต่แม้จะดูแลตัวเองดีแล้ว ก็ยังเกิดอาการป่วยได้อยู่ดี
ก็ต้องพบแพทย์เพื่อตรวจรักษากันนะคะ

ดูแลตัวเองกันนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น: